Vzdělání:
SZŠ Alšovo nábřeží 6, Praha 1
Obor rehabilitační pracovník
 
FTVS UK José Martiho 3, Praha 6
Tělesná a pracovní výchova zdravotně postižených
 
Pražská vysoká škola psychosociálních studií - Hekrova 805, Praha 4
Psychoterapie pro pomáhající profese
 
Praxe:
1. 9. 1990 – 30.11. 1990: OÚNZ Praha 8
1. 12. 1990 – 7.2. 1998: Jedličkův Ústav Praha
1. 4. 2002 – 31. 12. 2005: NSP Říčany, ambulantní a lůžkové oddělení
1.9. 2011 – 30.6.2013: SŠ Aloyse Klára - učitelství v oboru masér
od 1.1.2013 – nyní: Denní psychoterapeutické sanatorium Ondřejov, Praha 4 - fyzioterapeut
od 1.2.2006 – nyní: Fyzioterapie – soukromá praxe
 
Odborné kurzy:
1997
 
Problematika kineziologie, patofyziologie a léčby kyčelního kloubu a páteře
2002
 
Léčba idiopatické skoliózy metodou aktivní segmentální centrace
2003
 
 
 
 
Metoda McKenzie v kontextu centrované postury
Ergonomie v práci fyzioterapeuta
Syndrom kostrče a pánevního dna v rámci kinez. pánve
Projekce bolesti v pohybovém aparátu
Manuální terapie podle Mojžíšové I.
2004
 
 
 
Posturální terapie na bázi vývojové kineziologie
Měkké a mobilizační techniky páteře a měkkých kloubů
Neinvazivní lasery v medicíně
Taping v práci fyzioterapeuta
2005
 
 
 
Úchopová funkce u infantilních paréz a vzájemný funkční vztah s osovým orgánem
Punktum fixum a jeho uplatnění ve fyzioterapii
Patologická motorika u DMO
2005, 2006
 
Pomaturitní specializační studium - NCONZO Brno
Postizometrická relaxační terapie
2007
 
Terapie skolióz podle Schrotové
Fyzioterapie algických vertebrogenních syndromů
2007, 2008Manuální terapie podle Mojžíšové II.
2009, 2010MFK terapie
2008, 2010  
 
Mechanická diagnostika a terapie páteře a kloubů dle Robina McKenzieho, část A - E
2011 - nynípravidelné semináře SIG skupiny McKenzieho Institutu
ilustrace a stránky vytvořil Martin Bureš