Jak na skoliózu
 
       Svlékněte se do spodního prádla, sundejte si boty, předkloňte hlavu a pomalu se přibližujte rukama k prstům u nohou. Při pohledu zezadu může bedlivý pozorovatel zahlédnout asymetrii po stranách páteře, někdy až vytvoření jednostranného hrbu, nejčastěji mezi lopatkami. Když se napřímíte, pozorující uvidí nestejně vysoká ramena, podobně tak i lopatky. Také pánev může být vychýlená ke straně a do mírné rotace. Ani chodidla nejsou souměrná, často je ve stoji jedna noha povysunuta vpřed. Pokud váš nález odpovídá popisu, diagnostikovali jste skoliózu páteře.
       Skoliózu můžeme charakterizovat jako trojrozměrnou deformitu páteře s posunem obratlů ve třech rovinách - do strany, do rotace a vzad. Příčina je velmi často neznámá – idiopatická – vzniklá bez zřejmé závislosti na okolnostech (více než 80 procent). Obecně se soudí, že důvod vzniku onemocnění tkví v genech, období během porodu či poruchou pohybového vývoje v průběhu prvního roku dítěte. U některých lidí lze příčinu skoliózy vysledovat – může se objevit v důsledku špatného držení těla, nestejné délky dolních končetin nebo frekventované nevýhodné polohy při výkonu zaměstnání. Páteř se také spontánně vychýlí vlivem dráždění nervu při výhřezu meziobratlové ploténky, po úrazu či v důsledku jiného onemocnění pohybového aparátu. V ojedinělých případech může jít i o rostoucí nádor v blízkosti páteře. U skolióz, kde je příčina jasná, dochází k úpravě záhy po vyřešení vyvolávací příčiny.
       Zpočátku onemocnění se obratle většinou nedeformují, jsou více méně vychýleny a rotovány a tudíž se při předklonu objevuje jasná asymetrie někdy až hrb. Nejvíce patrný je v hrudní části páteře, neboť se v této oblasti vyskytují žebra, která se také deformují. Na protilehlé straně zad vzniká prohlubeň, která se projeví vystouplými žebry při pohledu zpředu. Asymetrie páteře je často zřejmá i v oblasti bederní, není však tak markantně znatelná jako v hrudní části.
       Léčba spočívá v návštěvě specialisty - ortopeda, či rehabilitačního lékaře, který rozhodne o konkrétním typu léčení. Při mírných křivkách páteře je první volbou terapie cvičení pod dohledem fyzioterapeuta. Při větších deformacích páteře je třeba přistoupit k 23 hodinovému nošení speciálně vyrobeného korzetu a někdy může být indikována i operace. Ve většině případů je zapotřebí vyšetření rentgenem, nejen pro stanovení diagnózy, ale především pro budoucí porovnání průběhu onemocnění. Deformaci idiopatické skoliózy se pouhým cvičením bohužel nedaří vyléčit úplně, avšak je možné progresi zastavit. Proto je tak důležité začít s léčebným tělocvikem již při prvních příznacích poruchy v dětském věku. Léčba spočívá v posilování a uvolňování svalů trupu v přesně nastavených polohách. Velikou úlohu hrají i dechová cvičení. Také se využívá lázeňské léčby a masáží. A jaký sport je pro skoliotika nejvhodnější? Obecně se tvrdí, že plavání je sportem, který léčí skoliózu. Bohužel není léčba tak snadná, i mezi plavci se najdou lidé se skoliózou. Plavání je sportem, který svaly zad posiluje, ale problém neřeší. Z opačného pohledu je ale samozřejmě lepší jakkoli sportovat, než sedět doma. Za vyloženě nevhodné sporty se považují ty, které zatěžují jednu polovinu těla více, než druhou a pohybové aktivity, ve kterých se opakují skoky, například: tenis, squash, hokej, florbal, basketbal, atletika, sportovní gymnastika a další.
       Léčba skolióz patří mezi dlouhodobé terapie, vyžaduje trpělivost a vytrvalost ze strany pacientů i terapeutů. Nejedná se o měsíce, ale o léta. Proto je tak důležitá spolupráce, pozitivní motivace a vzájemná důvěra mezi klientem a fyzioterapeutem.

 
←  zpět
ilustrace a stránky vytvořil Martin Bureš